Ook maatschappelijk resultaat komt samen

VB Groep is gericht op duurzaamheid en continuïteit in resultaten en relaties. We nemen onze verantwoordelijkheden ten aanzien van medewerkers, omgeving en samenleving.

 

Afgelopen jaren hebben de verschillende bouwbedrijven binnen VB Groep grote stappen gezet op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en milieumanagement. We participeren in 'nul op de meter', zijn lid van de Dutch Green Building Council (DGBC). We integreren duurzaamheid in (nieuwe) concepten, diensten/producten, voeren gesprekken met ketenpartners over MVO en duurzaamheid en geven concreet invulling aan Social Return in projecten.

 

Respectvol ondernemen betekent ook dat wij betrokken zijn bij de maatschappij om ons heen. VB Groep geeft hieraan onder andere invulling via de stichting Sollicite.

 

Sollicite
Stichting Sollicite heeft als doel het creëren van een betere leefomgeving voor mensen, die als gevolg van hun geestelijke gesteldheid of bestaande leefomgeving, extra hulp of aandacht vergen, teneinde hun ontwikkeling of gesteldheid positief te beïnvloeden. Alles in de ruimste zin van het woord, dus ook datgene wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Sollicite is in 2009 opgericht en wordt bestuurd door mensen die dit gedachtegoed ondersteunen. Naast enkele leden van de familie Van Boldrik zijn dat personen met kennis en ervaring in de financiële en maatschappelijke wereld.

 

 

Lidmaatschappen

VB Groep is lid van diverse organisaties en brancheverenigingen, zoals de Vereniging voor Ontwikkelaars & Bouwondernemers, Bouwend Nederland, Bouwgarant, Woningborg, Fundeon, Dutch Green Building Council en de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Hierdoor blijven wij het vakgebied ontwikkelen en waarborgen wij kwaliteit en veiligheid door aan de gestelde eisen te voldoen.

 

 

Lees meer over ons beleid, de resultaten, doelstellingen en speerpunten in het rapport "visie op MVO".