Resultaat VB Groep boven verwachting

VB Groep noteerde over 2016 een operationeel resultaat van € 2,4 miljoen. Beide bedrijfsonderdelen – Ontwikkelen en Bouwen – droegen daar positief aan bij. De netto winst van de groep bleef met € 1,6 miljoen nagenoeg gelijk. De solvabiliteit ontwikkelde zich naar 22%. Daarmee is en blijft VB Groep een solide, betrouwbare partij voor bestaande en nieuwe samenwerkingspartners.

 

Bouwen & Ontwikkelen
Met een omzet van € 97 miljoen en een resultaat voor belastingen van € 1,5 miljoen presteerden de bouwbedrijven wederom goed. De orderportefeuille van Bouwen bleef goed gevuld en steeg naar ruim € 130 miljoen. Het bedrijfsonderdeel Ontwikkelen realiseerde een resultaat voor belastingen van € 0,2 miljoen. De omzet bedroeg € 9 miljoen.

 

 

Bekijk het jaarbericht